KOLVAR PÅ LAGER.
 
För beställning av kolv,
kontakta
Ribboda MC-Service
0585 - 204 81, 070 - 712 67 29 eller info@ribbodamc.com
 
<= <= <= TILLBAKA
 

 
Artikel
 
Passar till
 
Har kostat
 
Pris
 
HONDA
 
HONDA
 
HONDA
 

 
K-STAR
komplett kolv 39mm
 
MB/MT 50
 
160kr
 
160kr
 
HONDA
46 mm 79cc
endast kolv 13101-GC4-711
 
CR 80 85-86
 
516kr
 
250kr
 
ART PISTON 0.50
endast kolv 44,5mm
 
CB 125 K3/K5/B6
 
600kr
 
300kr
 
HONDA
66 mm
kolv 13100-KA4-740
ringar 130A1-KA4-003
 
CR 250R 84
 
1.765kr
 
850kr
 
PROX
01.1309 -0.50
66.50 mm
 
CR 250R 84-85 / ATC 250
 
1.279kr
 
640kr
 
HONDA B-KOLV
kolvsats 06131-KSK-B40
kolv, ringar,
kolvbult, clips,
nållager, cylfotpackning
 
CR 250 -04
 
1.399kr
 
1.399kr
 
HONDA
endast kolv,A 66,4mm
13110-KSK-730
 
CR 250R 05-07
 
762kr
 
762kr
 
HONDA
74.5 mm 0.50
endast kolv 13103-434-003
 
XR 250R 81-83
 
885kr
 
400kr
 
HONDA
97.2 mm 0.25
endast kolv 13102-MK2-315
 
XR 600R 85-87
 
1.090kr
 
550kr
 
SACHS
 
SACHS
 
SACHS
 

 
K-STAR
38.50 mm
 
Sachs
 
160kr
 
160kr
 
K-STAR
38.5 mm
 
Sachs
 
160kr
 
160kr
 
YAMAHA
 
YAMAHA
 
YAMAHA
 

 
WISECO
605PS
2677CD - 68.00 mm
 
YZ / WR 250 88-91
 
1.590kr
 
800kr
 

 

 
LITE ATT TÄNKA PÅ VID MONTERING AV KOLVAR.
 
1.
Om den gamla kolven är defekt, undersök orsaken och korrigera felen: för lite
bränsle, tändstift/tändningsfel eller luftläckage är de vanligaste orsakerna till
brända kolvar.
 
2.
Om den gamla kolven har splittrats eller är helt genombränd, demontera vev-
huset och rengör noggrant från metallrester.
 
3.
Före montering av kolv, kontrollera cylindern beträffande slitage, konicitet
och ovalitet. Vid differenser upp till 0,07 mm kan cylindern honas med sten nr.
200 - 300. Vid större skillnader rekommenderas borrning eller omfordring.
OBS! En CROME- eller NIKASIL-cylinder kan aldrig borras utan måste omfordras,
men är den i god kondition kan den honas med sten nr. 500.
 
4.
Har cylindern omfordras: för att undvika ringbrott måste alla horisontella port-
kanaler vara avfasade. Fasningen skall ha en radie på ca 1,2 mm och görs enklast
med slipduk eller rundfil genom portöppningarna
 
5.
MONTERA ALDRIG CROMERINGAR I EN CROMECYLINDER. Motorn skär ögon-
blickligen. Kolvringar av molybdenstål kan användas i alla typer av cylindrar.
 
6.
Kolvringarnas ändgap måste kontrolleras före montering på kolven. Placera varje
ring löst i cylindern, acceptabelt ändgap är 0,25 - 0,60 mm. Vid för litet ändgap
måste ringen filas ner till rätt mått.
 
7.
Före montering av kolvar ska alla rörliga delar rengöras och smörjas med olja
10W30. Kolven monteras med pilen pekande mot avgassidan. Kolvbultarnas
låsringar monteras varsamt, inga brytningar eller bändningar. Förvissa dig om att
låsringen hamnat korrekt i låsringsspåret. LÅSRINGENS ÖPPNING SKA PLACERAS
NEDÅT. Komprimera ej låsringen mer än att den knappt går in i kolvbultshålet.
För hård komprimering av låsringen kan medföra att spänsten försämras och
låsringen kommer ur sitt läge vid extremt höga varvtal.
 
8.
Montera kolvringarna på kolven. Tänk på att vissa kolvar är försedda med
KEYSTONE-kolvringar. Dessa är koniska och kan lätt placeras felaktigt.
Vid ev text på en kolvring, t ex N eller 0.50, skall den vara vänd uppåt. Kontrollera
att kolvringen går fullständigt in i ringspåret och att ringgapet slutes helt över
kolvringsknastret. Smörj med olja 10W30.
 
9.
Placera en ny fotpackning på vevhuset, komprimera kolvringarna och låt försik-
tigt cylindern glida ner i position. Före montering av topplocket ska vevaxeln vridas
för hand. Kontrollera att kolven med ringar rör sig fritt i cylindern.
 
10.
Renoverade motorer kräver viss inkörning. Justera förgasaren till en något
fetare bränsleblandning. Undvik att köra på extremt höga eller låga varvtal, variera
körhastigheten och accelerera ej med fullt gaspådrag. Efter en motorrenovering
måste extra olja tillföras bränslet. Följande rekommenderas: Motorer med oljein-
jektor-smörjning: blanda i 2% tvåtaktsolja till de första 20 litrarna bensin, kör på
denna bränsleblandning tillsammans med den normala oljeinjektions-smörjningen.
Motorer för förblandat bränsle: kör motorn på en fetare bränsleblandning, till de
första 20 litrarna bränsle rekommenderas 5% oljeinblandning.
 
Känner du dig minsta tveksam eller osäker,
kontakta verkstan på 0585 - 204 81, 070 - 712 67 29 eller info@ribbodamc.com
för hjälp med, eller tips och råd, vid montering.
 

 
<= <= <= TILLBAKA